Pocztówka z miasta Częstochowy. Warsztaty graficzne

Wczytuję mapę...

Czas
18:00 - 22:00

Lokacja
—Kamieniczka.eu, Targowa 1

Kategorie


Warsztaty przybliżające tworzenie z użyciem techniki linorytu, czyli wycinania dłutami w linoleum i wykonywanie odbitek na papierze z użyciem prasy drukarskiej. Uczestnicy poznają wszystkie etapy tworzenia linorytów oraz wykonają swoje własne pocztówki stosując tę technikę. Potem odbędzie się wernisaż z wykorzystaniem stworzonych w trakcie warsztatów prac. Każdy uczestnik opuści zajęcia z wykonaną przez siebie pocztówką wraz z dołączoną kopertą. Tematyka linorytów będzie związana z architekturą Częstochowy oraz florą i fauną naszego miasta i okolic. Warsztaty kierowane są do starszych dzieci, młodzieży i dorosłych.