"Oskarżam o to, że... " inscenizacje rozpraw sądowych

Wszystkie inscenizacje będą miały oparcie w aktach spraw przechowywanych w zasobie Archiwum: Sądu Okręgowego z lat 1917 - 1922, Sądu Grodzkiego istniejącego w latach 1929 - 1939, Sądu Pracy funkcjonującego w latach 1929 - 1939. Zaprezentują sprawy zarówno z kategorii przestępstw obyczajowych jak i spraw kradzieży z włamaniem, fałszerstwa, a nawet zabójstwa.