Uroczyste rozpoczęcie 14. Nocy Kulturalnej

Występ Orkiestry Dętej OSP Ostrowy nad Okszą wraz z grupą mażoretek Viva ze Strzelec Wielkich.

Orkiestra dęta przy OSP w Ostrowach powstała w roku 1923, a jej pierwszym Kapelmistrzem był miejscowy organista p. Józef Matuszczak. Rodowód orkiestry wywodzi się z ruchu muzycznego orkiestr dętych włościańskich, których założycielami w Polsce były rodziny Namysłowskich i Dzierżanowskich.

Kolejni kapelmistrzowie to : w latach 1927-32 p. Teodor Polewski następnie p. Staszewski a od roku 1938 i w latach powojennych do roku 1954 p. Adam Szczepański. Po kilkuletniej przerwie od roku 1966 orkiestrę prowadził p. Antoni Kot. W roku 1980 prowadzenie orkiestry przyjmuje p. Bronisław Mazurek. Podczas prowadzenia orkiestry w latach 2002- 2006 i 2012-2013 przez p. Bogdana Piętę powiększył się skład orkiestry, dzięki zainteresowaniu młodzieży grą na instrumentach. Został również zmieniony i rozszerzony repertuar. W latach 2006-2011 prowadzeniem orkiestry zajmował się p. Bartosz Szaraniec

Orkiestra występowała na większości dotychczasowych powiatowych przeglądów orkiestr, brała udział w kilku Przeglądach Wojewódzkich oraz uczestniczyła w XX Regionalnym Przeglądzie Orkiestr w m. Busko-Zdrój, a w roku ubiegłym w Częstochowie , bierze również udział w innych imprezach o charakterze konkursowy,. W roku 2016 zajęła 2 miejsce w kategorii przemarsz i 3 w kategorii występ sceniczny na XVIII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych, a w tym roku 1 miejsce w kategorii przemarsz. W roku 2015 Orkiestra wraz z miejscowym chórem parafialnym uczestniczyła w VI Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu.

W roku 2014 do prowadzenia orkiestry angażuje się muzyk Filharmonii Częstochowskiej, p. Wojciech Pompka. Aktualnie prowadzi on orkiestrę oraz naukę gry dla młodzieży.

Na dzień dzisiejszy orkiestra liczy 45 członków stałych. Naukę gry pobiera ok. 10 młodych osób. Warto nadmienić, że dysponując dość szerokim repertuarem utworów, orkiestra obsługuje wszelkie uroczystości religijne , strażackie jak również imprezy o charakterze masowym.

 

 

Oprac. Wiesław Kijak – OSP Ostrowy