SKL Blues Band

Grupa powstała w listopadzie 2008 r. SKL BLUES to nie sama nazwa ale i forma nawiązująca do rejestracji samochodowej i tyko w ten sposób przedstawiona może być właściwie interpretowana. Nazwa SKL BLUES jest po trosze formą żartu i lokalnego patriotyzmu. Żart - ponieważ mieszkańcy sąsiadujących powiatów mówią o samochodach z rejestracją SKL „Słoneczna Kalifornia”.To dowód na to, że członkowie zespołu potrafią się z siebie śmiać :)

Lokalny patriotyzm – ponieważ wszyscy członkowie zespołu (z wyjątkiem Wojtka Pachuty – mieszkaniec m. Radomsko) od pokoleń związani są z Kłobuckiem, tu mieszkają i pracują. Grupa zamierza nadal pracować i tworzyć w Kłobucku. Planowana działalność zespołu będzie wielopłaszczyznowa, ponieważ grupa stała się inicjatorem i współtwórcą stowarzyszenia promującego kulturę, pod nazwą:
„Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Wszelakich COOLTURA” z siedzibą właśnie w Kłobucku.

Nazwa stowarzyszenia w pełni oddaje cele jego działania, którymi nie będzie tylko promocja bluesa, ale wszelkich form działalności artystycznej i kulturalnej. Wracając do grupy SKLA BLUES, mimo tak krótkiego okresu działania grupa ma na koncie wiele koncertów, w tym ostatni 01 kwietnia 2011 r. na festiwalu: „I Blues Kwiecień Granie” w Lędzinach.

Zespół nagrał również płytę p.t.: „Miłość i Nienawiść”, na której znalazło się pięć utworów, w tym dwa autorskie – utwór tytułowy oraz kawałek p.t. „Nałóg”.

W dniach 20 – 21 listopada 2010 r., zespół wziął również udział w festiwalu o formule konkursowej: „I Imielin Blues Festiwal”, na którym zajął II miejsce. Muzycy grający z grupie SKL BLUES w znakomitej większości od lat związani są z tym gatunkiem muzyki.

Obecny skłąd zespołu:
Stanisław Rubik - harmonijka
Witold Dominik - wokal
Wojciech Szyiński - gitara
Damian Smoliński - perkusja
Piotr Wit - gitara