Patronat medialny

Szczegóły i warunki patronatu medialnego ustalane są na drodze porozumienia pomiędzy organizatorem imprezy a redakcją. Zależnie od charakteru inicjatywy istnieje możliwość indywidualnego ustalania warunków i zakresu współpracy. Jesteśmy także otwarci na Państwa propozycje. Współpraca ma charakter nieodpłatny. W przypadku prośby o wyłączność, prosimy o wiadomość w tej sprawie. Zapraszamy więc do kontaktu. Wówczas prześlemy państwu szczegółowe informacje oraz ofertę patronacką.

Kontakt z organizatorami oraz osobami odpowiedzialnymi za patronat

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”
tel. 034/365 17 60, 324 36 38 / biuro@gaudemater.pl

Katarzyna Strojec
Koordynacja projektu - kasia@gaudemater.pl

Paulina Szczubidło
Koordynatorka ds. promocji i mediów

Dodatkowe informacje prasowe w zakładce Press Room, z kolei więcej danych kontaktowych w zakładce Kontakt.